× Anasayfa Hakkımızda Kategoriler Premium Üyelik İletişim
Basında Biz Medya Kiti Ekibimiz Blog
BLOG

5199 Sayılı Hayvan Hakları Yasası Nedir? Hayvan Hakları Yasası var mı?


Sosyal medyanın da etkisiyle hayvan hakları yasası hakkında son dönemde tartışmalar bir hayli artmış durumda. Sosyal medyada ve halk arasında sıklıkla sorulan sorulardan birisi olan hayvan hakları yasası var mı sorusuna istinaden, 5199 sayılı hayvan hakları yasası konusunu sizler için ele aldık ve hayvan hakları yasasına ilişkin detayları gözden geçirdik.

5199 Sayılı Hayvan Hakları Yasası Nedir? Hayvan Hakları Yasası var mı?

Öncelikle hayvan hakları yasası gerçekten de var. Hayvanlara karşı işlenen suçların sosyal medyada ve toplumda genelde cezasız olduğu şeklinde bir genel kanı olmasına karşın hayvanlara karşı işlenen suçlar yasal olarak ceza yaptırımı olan durumlardır. Yasaların işleyişine karşı tepkiler ise kamuoyunun vicdanına bırakılmıştır. Peki ya 5199 sayılı hayvan hakları yasası nedir? Gelin bu yasayı daha detaylı bir şekilde ele alalım.

5199 Sayılı Hayvan Hakları Yasası Nedir?

Anayasada 5199 sayılı olarak işleyen hayvan hakları yasası esasında Hayvanları Koruma Kanunu olarak anılmaktadır. Bu yasal koruma hakkı gündeme getirildiği şekilde daha net ve cezai yaptırımları ağır olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Yasa kapsamında hayvanların refahının ve can güvenliğinin sağlanması; hayvanların tıpkı insanlar gibi canlı, duyguları olan varlıklar olarak kabul edilmesi ve cezai yaptırımların bu çerçevede yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu Neleri Kapsıyor?

Kanunun işleyiş amacı hayvanların refahını ve hayvanların can sağlığına uygun şekilde hayvanlara karşı iyi muamele edilmesini sağlamaktır. Hayvanların göreceği her türlü şiddet eyleminin de cezai yaptırımı olmasıdır.

Kanunun amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tabi olunacak her türlü cezai hüküm ve yaptırımları kapsamaktadır.

 • Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması 
 • Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler 
 • Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi 
 • Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar

Bu başlıkları içeren kanun maddesi aynı zamanda bu içerikler kapsamında verilmesi talep edilen cezai yaptırımlara ilişkin detaylı bilgileri de içermektedir.

Toplum Ne Talep Ediyor?

Yazımızın başında belirttiğimiz kamuoyu talepleri ise biraz daha farklı. Hayvan hakları yasası kapsamında kamuoyu çok daha net ve uygulanması daha sert olan cezai yaptırımlar talep etmektedir. Bu kapsamda:

 • Hayvanların tamamının bir “canlı” olarak tanımlanması yani sahibi olan veya sahibi olmayan hayvan ayrımının kaldırılmasının talep edilmesi.
 • Savcılık makamı bünyesine bağlı olarak Hayvan Hakkı İhlalleri Soruşturma Bürosu’nun kurulmasının talebi.
 • Sahiplenilen hayvanın kanuna aykırı şekilde terk edilmesinin en az 10 bin Türk lirası idari para cezası ve bu insanlara hayvan sahiplenme yasağı getirilmesinin talebi.
 • Sokak hayvanlarının rehabilitasyonlarının daha düzenli ve hayvan yaşamına uygun olarak gerçekleştirilmesi. Örneğin, alındığı yere geri bırakılması.
 • Petshop’larda kedi, köpek ve egzotik her türlü hayvan satışının yasaklanması.
 • Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasının önüne geçilmesi ve var olan hayvanat bahçelerinde yer alan kafes sistemi terk edilerek, canlıların doğal yaşam alanlarına sistemli olarak geri dönülmesinin sağlanması.
 • Yunus parkları gibi hayvan parklarının kapatılması.
 • Atlı faytonların ülke genelinde hiçbir taviz verilmeden yasaklanması.
 • Hayvan dönüşleri ve hayvan yarışlarının yasaklanması.
 • Muhitlerde yer alan “evcil hayvan beslenemez” yasağının, kanun dışı sayılması ve bu maddelerin yayımlanmasının engellenmesi.
 • Her belediyenin bünyesinde en az bir adet kısırlaştırma ve tedavi merkezi oluşturmasının zorunlu kılınması.
 • Havai fişek ve benzeri maddelerin kullanımının ülke genelinde yasaklanması.
Etiketler: Hayvan hakları yasası